3 hiệu ứng after effect tạo hiệu quả hình ảnh như Kính Lúp


- Trong video tutorial này thì mình sẽ hướng dẫn bạn 3 hiệu ứng after effect tạo nên hiệu quả hình ảnh kính lúp. 3 hiệu ứng này đều nằm trong thư mục hiệu ứng Distort, thư mục hiệu ứng làm biến dạng hình ảnh.
- Đầu tiên là hiệu ứng Bulge, là hiệu ứng làm phình hình ảnh lên, Bulge mang lại hiệu bản hình ảnh như kính lúp thật.
- Thứ 2 là hiệu ứng Magnify, hiệu ứng này phóng to vùng được chọn lên, khác với Bulge một xíu và nhiều thông số hiệu chỉnh hơn.
- Cuối cùng là hiệu ứng Spherize, hiệu ứng này tương tự như Bulge nhưng ít thông số hiệu chỉnh hơn, thực ra là chỉ có 2 thông số thôi.
- Sau cùng, bạn sẽ được hướng dẫn kết nối hiệu ứng này vào kính lúp để có thể di chuyển kính lúp một cách tự do, dễ dàng mà hiệu ứng phóng to cũng đi theo luôn. Trong bài tập này thì bạn cũng sẽ được ôn lại các sử dụng parent thuộc tính giữa effect và transform của layer khác.
- Tùy theo bạn ứng dụng cho tả thực hay motion graphic mà chọn hiệu ứng thích hợp cho công việc của mình. 
- Chúc bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích qua tutorials after effect này.


-

- Bạn có thể download hình kính lú ở đây, chỉ cần chột phải và save hình về là được, hình trong suốt dạn png nê sử dụng được ngay.