– Nếu trong trường hợp bạn đang có 1 file project after effect ở phiên bản Cc2015 mà máy bạn lại chỉ có cài đặt phiên bản Cc2014 thì sao?
– Nếu đó là file được gửi từ đồng nghiệp hay đối tác của bạn, thì hãy nhờ họ hoặc đề xuất với họ dùng cách này để lưu lại phiên bản phù hợp với phiên bản after effect mà bạn đang có nhé.
– Còn nếu bạn muốn mang đi sang một máy tính khác (ở nhà hoặc lên công ty) thì nhớ xem phiên bản mình sẽ sử dụng tiếp theo là gì để chủ động trong việc lưu phiên bản after effect nha.