- Trong video thủ thuật after effect hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về thuộc tính interpret footage, một thuộc tính khá là chuyên sâu để hiểu về nó. Một thuộc tính xử lý dành cho các dữ liệu video được import từ ngoài vào after effect.
- Nếu như bạn thường xuyên dùng after effect để composite resource từ các phần mềm 3D thì đây là một thuộc tính bạn phải áp dụng.