Bạn có dùng Camera 360 để chụp hình không?
Bạn có biết rằng After Effect có một hiệu ứng tương tự như Camera 360 đó.
Đó là Bilateral Blur
Là hiệu ứng blur dựa vào độ tương phản của các mảng màu trên footage, hình ảnh...
Những vùng có độ tương phản cao thì sẽ không được blur, nên có thể giữ lại khá nhiều chi tiết.
Những vùng có độ tương phản về màu sắc gần giống nhau sẽ được blur đi.
Cho nên chúng ta thường dung Bilateral Blur để làm mịn da cho nhân vật, ở chững cảnh cận, fix camera hoặc  ít chuyển động…
Hãy cập nhật effec này nhé :)