Xin chào bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những model 3D của Google cho Moiton Graphic, cụ thể là sử dụng 3D Element trong After Effect.

Bạn cũng có thể sử dụng cho các phần mềm 3D cũng rất tốt nhé, tiết kiệm được khối thời gian model đó nha.

Cùng xem hướng dẫn nào.


Bạn có thể tham khào khóa học do mình dạy tại Keyframe ở đây nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về After Effect và Element 3D: http://keyframe.vn/after-effects-hieu-ung-ky-xao/