Thin lines là Animation Style được ưa chuộng khá là nhiều. Bằng chứng là trong 4 tháng gần đây thì số lượng khách hàng chọn thin lines để thể hiện cho video của mình khi Glowing Studio làm việc với họ cũng tăng lên.
Trong video thủ thuật lần này thì mình sẽ nói đến Trim Path trong Shape Layer. Thủ thuật chủ yếu để thể hiện Animation Style Thin Lines, một style ảo dịu và không bao giờ bị lỗi thời nhé.
Và đây cũng là một bài giảng vừa được bổ sung cho khóa học Motion Advanced Online của mình sắp triển khai tại Keyframe. Bạn có thể xem thông tin ở đây nhé.
http://online.keyframe.vn/courses/after-effect-motion-advanced/