– Vừa rồi thì mình có làm một video reel về bài cuối khóa của khóa Vẽ sáng tạo nhân vật & storyboard tại keyframe. Do thầy Phùng Nguyên Quang hướng dẫn. Thì trong video, mình có ứng dụng một hiệu ứng làm rung nhẹ hình ảnh để tạo cảm giác như là hoạt hình frame by frame.
– Có nhiều bạn học viên hỏi mình về hiệu ứng đó nên mình thực hiện video hướng dẫn after effect này đặc biệt dành cho học viên Keyframe Khóa học After Effect Motion.
http://keyframe.vn/after-effect-motion-graphic/
http://online.keyframe.vn/courses/after-effect-motion-advanced/